Reklamace

Reklamační řádProvozovatel:     Venbos s.r.o.

                           Petržílkova 2583/13

                           158 00 Praha 5 - Stodůlky

                           e-mail: info@kamnaguca.cz

                           tel: +420 235 521 02

 

Formulář ke stažení:

 

adobe-pdf-document-iconReklamační list / Odstoupení od kupní smlouvy zde.

Stáhněte si a vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete zboží reklamovat nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

1. Základní podmínky reklamace

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady kupující pak musí neprodleně hlásit. 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data, kdy zákazník převzal zboží, pokud není uvedeno jinak. Vyskytne-li se v záruční době důvod k reklamaci, zákazník má právo tuto vadu reklamovat.


2. Záruka se vztahuje na:

a) výrobní vady
b) vady materiálu
c) nekompletnost výrobku3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) běžným používáním výrobku
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) nedostatečnou či nevhodnou údržbou


4. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.5. Reklamace se považuje za uplatněnou v případě, že je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen reklamované zboží předložit zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny.


6. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, může prodávající účtovat kupujícímu skladné.


7. Oprávněné reklamace řeší prodávající opravou reklamovaného zboží, výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky. 


Místo a způsob uplatnění reklamace:

1) Informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky nebo písemně. Ve zprávě uveďte název výrobku, popis vady, popř. den nákupu.
2) Po vyzvání zboží zašlete na adresu Venbos, s.r.o. Petržílkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
3) Do zásilky přidejte doklad o nákupu reklamovaného zboží v našem e-shopu
Celé obchodní podmínky naleznete zde.