Primární, sekundární a terciální spalování

Aby v dnešních krbových kamnech dobře hořel oheň, potřebují správný tah komínu a správné množství přiváděného vzduchu. Kamna mají buďto externí přívod vzduchu nebo si jej vezmou z místnosti, ve které jsou umístěna. Při použití kamen s externím přívodem vzduchu není třeba v místnosti obměňovat vzduch větráním, a tím nedochází ke ztrátě tepla. Regulaci kamen provádíme primárním a sekundárním spalováním, potažmo regulací terciálního přívodu vzduchu.

 

Primární vzduch a primární spalování

Primární regulace přivádí vzduch skrze popelník a rošt pod oheň. Tato regulace se využívá hlavně k rozhoření paliva a při dosažení provozní teploty se zavírá. Reguluje se nejčastěji páčkou, kolečkem nebo táhlem v dolní části kamen pod topeništěm. 

Sekundární vzduch a sekundární spalování

Sekundární regulace slouží k určení výkonu kamen, nejčastěji je přiváděn vzduch shora a stéká dolů po vnitřní straně skla dvířek, čímž dochází i k čištění a oplachu skla. Při sekundárním spalování se mísí plyny vzniklé hořením, které opět vzplanou a tímto dochází k sekundárnímu hoření. Tím je palivo efektivně využíváno a snižují se tak i emise vypouštěné do ovzduší. Nejčastěji se nachází v horní části kamen nad dvířky a reguluje se pomocí páčky nebo táhla.

Terciální regulace přívodu vzduchu

U terciální regulace přívodu vzduchu se jedná o třetí vzduch, který je do kamen přiváděn nad oheň, většinou skrz záda nebo skrz trysky v deflektoru nebo pomocí kanálů na bocích topeniště.

Terciální vzduch má za úkol se předehřát v zadní nebo boční části pláště a do topeniště proniká soustavou otvoru v horní nebo zadní části topeniště. Tento terciální vzduch tím ještě více podpoří sekundární spalování a zvýší tak účinnost kamen, sníží emise a prodlouží dobu hoření. Šetří tím tak životní prostředí, při kterém tak vzniká minimum popela a emisí.